Bekijk onze
producten

Showroom open in het weekend : zaterdag: 10u-17u - zondag: 10u-15u

Showroom open in het weekend : zaterdag: 10u-17u - zondag: 10u-15u

Veiligheidsinstructies voor verplaatsbare voetbaldoelen

Bij het gebruik van verplaatsbare voetbaldoelen voorziet de Dienst Productveiligheid van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een aantal veiligheidsinstructies. Deze richtlijnen zijn indicatief en kunnen worden aangepast rekening houdend met de aanwezige omstandigheden.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van verplaatsbare voetbaldoelen, kan het gebeuren dat de doelen kantelen en ongelukken kunnen veroorzaken. Daarom moet er bij plaatsing ervan aan een aantal eisen worden voldaan. Daarnaast moet er in het geval van een ongeval meteen een melding gedaan worden bij de bevoegde dienst.

Onderstaande veiligheidsinstructies zijn een extract uit de Veiligheidsgids voor verplaatsbare voetbaldoelen van de Dienst Productveiligheid van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Terminologie

De voorzijde van het voetbaldoel wordt gevormd door het doelkader. Dit doelkader bestaat uit twee (verticale) doelpalen en een (horizontale) dwarsligger.

De onderzijde van het voetbaldoel wordt gevormd door het grondkader. Dit grondkader bestaat uit twee zijstangen en een achterstang.

Verankering van het voetbaldoel

Verplaatsbare voetbaldoelen moeten verankerd zijn tijdens gebruik.

Het voetbaldoel mag niet omvallen of wegglijden wanneer er een horizontale kracht van 1100 Newton (± 110kg).

De verankering moet bevestigd worden op ten minstste drie punten van het grondkader, met name in het midden van de zijstangen en in het midden van de achterstang.

Indien er geen achterstang aanwezig is, dient de verakering op tenminste vier punten te gebeuren, namelijk aan de voor- en achterzijde van de zijstangen.

Verankeringmethodes

De methode van verankering dient te worden gekozen in functie van het aanwezige grondtype, de vochtigheid van de grond en het gewicht van het voetbaldoel.

Staakanker

 

Het staakanker kan gebruikt worden wanneer er aan uw doel voorgeboorde openingen aanwezig zijn. De lengte van degelijke staken kan variëeren van 250 mm tot 600 mm. De staken dienen zo diep mogelijk in de grond te worden gedreven.

Wanneer de bovenkant van de staak nog boven de grond uitsteekt dient dit duidelijk te worden aangegeven.

Hoe groter de diameter van de staak hoe meer weerstand bij grotere krachten.

Haakanker

 

Wanneer er in de grondkader geen voorgeboorde openingen aanwezig zijn kan het haakanker gebruikt worden. De gekromde top van de staak wordt over de grondkader aangebracht. De opening van de haak moet aangepast zijn aan de diameter van de paal. De ankers dienen zo diep mogelijk in de grond te worden gestoken.

Hoe groter de diameter van de staak hoe meer weerstand bij grotere krachten.

Booranker

 

Het booranker is een verankering die in de grond geschroefd wordt. Dit type anker heeft de vorm van een kurkentrekker.

Piketten

 

Piketten mogen absoluut niet gebruikt worden voor het verankeren van voetbaldoelen omwille van veiligheidsredenen.

Semi-permanente verankering

 

Een semi-permanente verankering is een verankering die kan worden gebruikt indien het de bedoeling is om het doel steeds op dezelfde plaats op te stellen. Het is tevens een methode die kan worden gebruikt op plaatsen met een vaste ondergrond.

Het anker bestaat uit twee delen. Een deel wordt permanent in de grond geplaatst. Het tweede losse deel dient om het doel te bevestigen aan deze ondergrondse fundering.

Verplaatsbare tegengewichten

 

Verplaatsbare tegengewichten zoals bijvoorbeeld zandzakken of -kokers kunnen ook worden gebruikt indien het voetbaldoel wordt opgesteld op een hard oppervlak, of wanneer de doelen op verschillende plaatsen worden opgesteld.

Het benodigde aantal zandzakken of -kokers varieert, afhankelijk van de afmetingen en het gewicht van het voetbaldoel én van het gewicht van het contragewicht.

Niet gebruikte voetbaldoelen

Wanneer u de voetbaldoelen niet gebruikt wordt er aangeraden deze op een veilige manier op te bergen. Plaats de doelen tegen elkaar en maak de doelen aan elkaar vast met een ketting of slot.

Het plaatsen van waarschuwingen

Wanneer het om een verplaatsbaar doel gaat, moeten steeds volgende waarschuwingen op het doel hangen:

  • "Niet op het doel klimmen."
  • "Doel moet steeds worden verankerd aan de grond."

Meldingsplicht

Tengevolge van de meldingsplicht voorzien in artikel 10 van het Koningklijk Besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen, moeten ernstige incidenten en ernstige verwondingen door de uitbater worden gemeld aan het bijgevoegde contactadres.

Dit kan telefonisch of per e-mail. Faxen is ook mogelijk met dit formulier.

Deze dienst kan dan een onderzoek verrichten om meer te weten te komen over de mogelijke aanleidingen en oorzaken van dergelijke incidenten. Op deze wijze verzamelt de dienst objectieve gegevens over de veiligheid van deze evenementen in België en kan men op een zinnige manier aan peventie doen.

Een ernstig ongeval is een dodelijk ongeval of een ongeval dat een blijvend letsel veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken.

Een ernstig incident is een incident dat aanleiding geeft tot of zou kunnen geven tot een ernstig ongeval.

Ministerie van Economische Zaken

Dienst Productveiligheid
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Telefoon: 02/206 49 08
Fax: 02/206 57 52
E-mail: safety.prod@mineco.fgov.be

Veiligheidsinstructies voor verplaatsbare voetbaldoelen